Antonio Casado da Rocha

Antonio Casado da Rocha

Antonio Casado da Rocha

Nascut a Sant Sebastià el 1970, és llicenciat en Humanitats per la National University of Ireland i doctor en Filosofia per la Universitat del País Basc (UPV/EHU). Després de diverses estades a l’estranger, en l’actualitat és investigador permanent al Departament de Filosofia dels Valors i Antropologia Social de la UPV/EHU, on imparteix docència en qüestions ètiques contemporànies. De 2012 a 2017 va ser vicedegà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Des del 2017 és director de Projecció Universitària de campus de Guipúscoa.

Ha publicat articles i llibres sobre ètica assistencial, ètica ambiental i de la investigació, com ara La desobediencia a partir de Thoreau (Gakoa, 2002), Bioética para legos (Plaza y Valdés, 2008), Thoreau. Biografía esencial (Antonio Machado, 2014), Autonomía con otros (Plaza y Valdés, 2014) i Una casa en Walden (Pepitas, 2017).

Últims llibres
Antonio Casado da Rocha